3D tisk
3D modelování

Poradenství - Postpodukce

3D tisk
již od 60,- Kč/h

včetně tiskové příprav a materiálu

3D tisk
3D modelování

Poradenství - Postpodukce

Služby

 • Poradenství

  S využitím našich zkušeností dokážeme klientům poradit co je pro jejich potřeby ta správná a efektivní volba.

 • 3D modelování

  3D model dokážeme vytvořit během několika minut až dnů, cena a doba 3D modelování záleží na složitosti daného modelu.

 • 3D tisk

  3D tisk od nás je kvalitní a profesionální. Dokážeme vytisknout 3D modely pro různé účely přesně podle vašich požadavků. 

 • Post produkce

  Konečná úprava 3D tisku podle požadavků klienta, např. opilování, leštění, barvení, lepení, prosvícení, kompletace apod.

Materiál

PLA (Polylactic acid)

Biologicky odbouratelný materiál, který je méně náchylný ke smršťování. PLA má téměř stejné vlastnosti jako ABS. Jedná se sice o tvrdší materiál, ale je křehčí a méně průžnější než ABS. Materiál je vhodný pro všechny tisky a běžné výrobky, u kterých není požadována vysoká teplotní odolnost. Díky nízké tepelné roztažnosti a svým vlastnostem je nejlepší volbou pro tisk malých i velkých objektů a modelů. Nevýhodou tohoto materiálu je, že výtisky mohou začít ztrácet své mechanické vlastnosti při teplotách nad 60 °C. Vyrábí se v mnoha barevných variacích.

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Jedná se o pevný plast, pružnější a odolnější než PLA. Odolá teplotám do 105°C bez ztráty pevnosti. Je vhodný pro výrobky, u kterých je kladen důraz na vyšší pevnost, např. pro tisk mechanických součástek. Vyrábí se z něj například také hračky typu LEGO. Nevýhodou tohoto materiálu je poměrně velká tepelná roztažnost a pro tisk větších objektů jej nedoporučujeme. Velké množství barevných variací.

PET (Polyethylen tereftalát)

Výrobky z PET mají dobré mechanické vlastnosti, jsou pevnější než z PLA a mohou přicházet do styku s potravinami. PET je pevný a chemicky odolný materiál s malou roztažností. Je to dobrý materiál pro tisk středních a větších objektů. Výrobky bez problému vydrží teploty až 80 °C bez ztráty pevnosti. Vyrábí se omezeném počtu barev. 

Speciální materiály

Materiály s příměsí dřeva, bambusu, korku, železa, bronzu, mědi, uhlíkových vláken, svítící a další. Jedná se o materiály s různou příměsí. Nejčastěji se obohacuje PLA. Speciální materiály umožňují propujčit výtiskům věrohodný vzhled např. dřeva či kovu, nebo získat speciální potřebné vlastnosti.

Flexibilní (FLEX) tiskové materiály mají pružné až gumové vlastnosti. Jednotlivé typy materiálu se liší svými vlasnostmi, mohou se chovat podobně jako guma, ale také být velice houževnaté.

Ceník služeb

 • 3D TISK
  • 1
  • 0,04 Eur
  • FFF, SLA technologie
  • Konzultace & Poradenství
  • Individuální kalkulace
  • Doba dodání dle charakteru projektu
 • 3D MODELOVÁNÍ
  • 1
  • 0,04 Eur
  • 3D modelování
  • Konzultace & Poradenství
  • Individuální kalkulace
  • Doba dodání dle charakteru projektu
 • A-Z
  • 1
  • 0,04 Eur
  • 3D modelování, 3D tisk, postprodukce
  • Konzultace & Poradenství
  • Individuální kalkulace
  • Doba dodání dle charakteru projektu
 • INFO
  • 1
  • 0,04 Eur
  • Ověření možností a vhodnosti 3D tisku
  • pro vaše účely.
  • Zakázková výroba
  • Sériová výroba

Objednávka

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Objednávka je nezávazná. Závaznost objednávky nastává okamžikem odsouhlasení realizace objednatelem.
 2. Po odeslání nezávazné objednávky objednatel obdrží upřesňující informace k průběhu realizace a předpokládané ceně.
 3. Objednatel ručí za správnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři.
 4. Objednatel potvrzuje, že je oprávněnou osobou, která může nakládat se soubory připojenými k objednávkovému formuláři a poskytuje provozovateli potřebná povolení k jejich zpracování.
 5. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a potvrzuje, že je seznámen se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o osobních údajích.
 6. Provozovatel na vyžádání vystaví prohlášení o své mlčenlivosti a zachování důvěrností, pokud půjde o důvěrný charakter zakázky (např. výběrová řízení, soutěže apod.)
 7. Webový portál 3Dexpert provozuje Ing. Miroslav Sazima, IČ: 40805361 ("provozovatel"). Veškerý obsah a součásti tohoto webu jsou chráněny autorskými právy. Jakékoliv neoprávněné použití obsahu tohoto webu takové zákony a podmínky použití webu porušuje. Provozovatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky čas od času měnit.
 8. Užíváním webu a služeb včetně odeslání objednávkového formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jste si přečetli, dobře jim porozuměli a tyto podmínky akceptovali.

Copyright © 2018 3Dexpert.cz - Všechna práva vyhrazena.